Ömür BOZDEMİR

ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile

SSH Bağlantısını Kesme

Merhaba Arkadaşlar,

Bu makalemizde SSH üzerinden sunucunuza bağlı olan kullanıcıların erişimini nasıl keseceğinizi anlatacağız.

1.) Bağlı olan kullanıcıların tespiti

w

Komutunu kullandığımızda bize aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir.

 

[[email protected] ~]# w

 08:07:15 up 63 days, 12:33,  2 users,  load average: 0,20, 0,15, 0,14

USER     TTY      FROM             [email protected]   IDLE   JCPU   PCPU WHAT

root     pts/0    192.168.1.12    08:07   11.00s  0.10s  0.10s w

root     pts/1    192.168.1.18    08:07    2.00s  0.09s  0.00s nano test

 

Örnek çıktımızda bize 2 kullanıcının aktif olduğunu ve en son hangi komutu kullandığınıda göstermektedir.

2.) TTY Bilgisine göre erişimde olan kullanıcının erişimini kesme

skill -KILL -v pts/1

Burada TTY bilgisinde pts/1 olan kullanıcı erişimini kesmiş oluyoruz.

Yukarıdaki yönetm eğer işe yaramazsa aşağıdaki yöntemi deneyiniz.

1. PID bilgisine ulaşmamız gerekmektedir.

who -tu
[[email protected] ~]# who -tu

root     pts/1        2018-05-15 21:23   .          2209 (172.16.227.1)

root     pts/2        2018-05-15 21:23 00:30        2240 (172.16.227.1)

Yukarıda bize bu şekilde bir örnek çıktı vermiş olacaktır.

2. PID bilgisine ulaştığımıza göre aşağıdaki kod ile erişimi kese biliriz.

kill -9 2209

Artık bağlantı erişimi kesilmiş oluyor...