Ömür BOZDEMİR

ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile

Pfsense config schulade - ayrıntılı zaman ve ayarları yenileme

nano /cf/conf/config.xml

rm /tmp/config.cache