Ömür BOZDEMİR

ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile

OwnCloud şifre yenileme

sudo -u www-data php /var/www/owncloud/occ user:resetpassword admin