Ömür BOZDEMİR

ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile

Mysqldump veritabanı yedekleme

usr/bin/mysqldump -h x -u kullaniciismi -pParola veritabaniadı | gzip > $HOME/html/db_backups/veritabaniadı`date '+%Y-%m-%d%H-%M'`.sql.gz

/usr/bin/tar cvzf yedek.tar /home/user/ $HOME/backups/yedek_`date '+%Y-%m-%d_%H-%M'`.sql.gz