Ömür BOZDEMİR

ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile

Kendi Wordlist'imi Nasıl Yapabilirim?

Merhaba Arkadaşlar,

Bu makelmizde sizelere kendi wordlist'inizi nasıl hazırlayabileceğinizi yazacağım. İlk öncelikle PHP üzerinde olacağını belirtelim aşağıda detaylı bir şekilde açıklyacağım.

Yeni bir php çalışma dosyası oluşturunuz.

aşağıdaki kodları yapıştırınız

<?php
function random($uzunluk){ /** Burada random fonksiyonumuzu oluşturuyoruz */
$karakterler = "1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVWXYZ!'^#+$&{/([)]=}?\*-|<>@~"; /** Hangi karakterlerin kullanacağını belirliyoruz */
for($i=0;$i<$uzunluk;$i++){ /** Burada for döngüsüyle 86 karakteri (belirlediğiniz karakterlerin toplam sayısı) rastgele yapıyoruz  */
$keys .= $karakterler{rand(0,86)};
}
return $keys;
}
$data = random(8); /** Burada ramdıom fonksiyonunu $data değişkenine atıyoruz ve ne kadar uzunlukta karakter üretileceğini belirliyoruz bunu 16 da yapa bilirsiniz */
echo $data."
"; /** Burada echo komutu ile oluşan karakterleri göstereceğiz */ header("Refresh:0"); /** Burada 0 saniyede sayfa yenileme yapacağız devamlı üretmesi için */ $dosya= fwrite(fopen("wordlist.txt","a+"),"".$data."\n"); /** Burada wordlist.txt dosyasını açıp içine ürettiğimiz karakterleri satır satır ekleteceğiz */ fclose($dosya); /** Açılan dosyayı kapatıyoruz */ ?>