Ömür BOZDEMİR

ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile

ESXI üzerinde Ubuntu ethernet eklemek

ethernet adını bulmak için ifconfig -a diyoruz

sonra

sudo nano /etc/network/interfaces
auto enp0s25
iface enp0s25 inet static
address 192.168.0.16
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 8.8.4.4 8.8.8.8
sudo ifup enp0s25