Ömür BOZDEMİR

ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile ömür bozdemir github profile

Centos terminalde tarih e saat gosterme

date +"%d-%m-%y"